Öka intäkterna i firman med offentlig upphandling

För dig som kommit igång med eget företagande och kört ett tag kan det vara värt att börja titta lite utanför de kunder du är mest van vid att jobba med och försöka skapa en bredare kundbas. En ofta underskattad intäktsmöjlighet är det offentliga.

Stora affärsmöjligheter

Den offentliga sektorn upphandlar för någonstans mellan sex- och sjuhundra miljarder kronor varje år. Det är för de flesta sektorer en enorm marknad, och något som många tenderar till att försumma då det ofta ses som mer attraktivt att jobba mot den privata sektorn. Men det finns många fördelar med att ta sig an offentliga uppdrag också. Dels är det bra och säkra pengar när du väl har fått jobbet, och dessutom kräver det ofta en mindre säljinsats än vad du brukar behöva lägga ner annars.

Den offentliga sektorn köper det mesta via offentliga upphandlingar där det är fritt för de flesta leverantörer att vara med och lägga bud enligt en standardiserad mall. Detta är för den som orkar sätta sig in i systemet och lagen om offentlig upphandling, nästan alltid ett mindre arbetskrävande sätt att sälja än att ringa kalla samtal och ha säljmöte efter säljmöte som aldrig leder fram till kontrakt. För dig som har till exempel ett mindre konsultbolag kan också ett offentligt ramavtal vara ett mycket bra sätt att skola in juniora anställda i jobbet för att sedan kunna gå vidare till större arbetsuppgifter.

Ta hjälp

Det finns idag en uppsjö av konsulter som erbjuder hjälp med offentlig upphandling. För dig som inte vill hamna i den situationen att du hela tiden är beroende av extern hjälp kan det vara bra att ta en utbildning i offentlig upphandling.

Att på det sättet bygga upp egen kompetens in-house är ett mycket bra sätt att säkerställa kontinuerligt goda affärer och ett positivt kassaflöde. Samt som nämndes ovan att ett offentligt ramavtal är ett bra inskolningsätt.