Ge mervärde till kunden

Att ge mervärde till kunder är något alla bör sträva efter. Ett företag som ser till att finnas för kundernas skull och inte bara sitt eget kan i längden skapa bättre relationer med sina kunder och även öka chansen att konkurrenters kunder går över till ens eget företag.

Mervärde är helt enkelt när ett företag erbjuder en kund något utöver vad det kommer till företaget för. I en butik kan detta till exempel vara något så enkelt som att ge kunden högkvalitativa papperspåsar vid köp, som de sedan kan återanvända för mycket annat.  För ett tjänsteföretag kan detta vara att ge återkommande kunder bättre pris eller någon form av bonus när de rekommenderar företaget till andra.

Företag som lyckas behärska konsten att ge mervärde utan att det kostar företaget mycket är ofta mer framgångsrika än sina konkurrenter som saknar denna förmåga. Det gäller att kunna sätta sig i kundens situation och förstå både vad kunden vill ha och vad han eller hon skulle vilja ha, om de bara kände till det eller skulle få det som ett alternativ.

Det gäller således att tänka utifrån och in, det vill säga börja med kundens behov och önskan och inte med det egna företaget. När man börjar med vad företaget erbjuder och försöka styra kunden till att acceptera det löper man ofta en stor risk att kunder börjar söka sig till andra, mer fördelaktiga alternativ.

Man ska även satsa på bra service, både för produkter man säljer och de man redan sålt. Att inte erbjuda service efter produkten är såld är att tänka kortsiktigt. En missnöjd kund är då mer trolig att inte återvända nästa gång de behöver en liknande produkt eller något annat man säljer. Dålig service kan helt enkelt bli marknadsföring för konkurrenter. Bra service kommer att kosta mer, det är inget man undslipper, men det betalar i regel för sig på lång sikt.