Bra arbetgivare = högre värdering?

Att de anställda är den viktigaste delen av ett företag är något som inte sällan upprepas från så väl entreprenörer som etablerade företagsledningar. Om individers prestation kan påverka hur bra det går för ett för ett företag så kan man ställa sig frågan om ett bra HR-arbete har direkt påverkan på aktiepriset?

HR-arbetet

Inom många företag består en stor del av HR-arbetet med så kallad talent management och ”employer branding”. ”Talent management” är strategier och arbete som fokuserat på att försöka behålla och utveckla företagets personal. Speciellt de som presterar bra.

De satsningar och det arbete som görs inom ramen av detta kan sedan bli en del av ”employer branding”. Förenklat handlar det helt enkelt om hur ett företag uppfattas som arbetsgivare. När man arbetar med det gäller det att konkretisera vilka fördelar företaget har som arbetsgivare samt vilken uppfattning de som är anställda har av företaget.

Om företaget inte själv har en väldigt erfaren och kompetent HR-avdelning så brukar det vara ett bra alternativ att ta in en hr-konsult för att se över arbetet.

Effekter på aktiepriset

Enligt en amerikansk studie som publicerades i ”Managerial and Decision Economics” 1994 så såg man om än små, statistiskt säkerställda ökningar i ett företags marknadsvärde efter att företag fått positiv uppmärksamhet relaterat till deras roll som arbetsgivare. Företag som blev utsedd till bästa arbetsgivaren av tidningen för arbetande mödrar såg ökningar i aktievärdet. Detta var extra tydligt första gången som företag kvalar in på listan men kunde även märkas följande år.

Liknande resultat har uppmärksammats även i andra studier om hur HR-arbete kan förbättra aktiepriserna för företag.