Avveckla sitt aktiebolag

Att starta ett aktiebolag kan kännas skrämmande och ett stort steg att ta men det kan vara precis lika skrämmande att avveckla sitt aktiebolag, i synnerhet med tanke på den administration och tålamod det innebär. Bolagsverket kan inte bara avregistrera ett aktiebolag  hur som helst utan man måste avveckla bolaget genom likvidation, försäljning av samtliga aktier, delning, fusion eller konkurs.

Likvidation är ett av de vanligaste sätten men det kan vara bra att veta att det  finns två typer av likvidation. Frivillig likvidation och tvångslikvidation. Tvångslikvidation blir ett alternativ om bolaget inte uppfyller bolagsverkets krav på ett aktiebolag medan den frivilliga likvidationen beslutas genom en bolagsstämma och det slutgiltiga målet här är att alla skulder ska betalas och eventuellt överskott fördelas mellan ägarna och till sist ska bolaget upplösas. Tyvärr är en likvidation är en lång process som tar mycket tid och kraft för de inblandade och det är inte sällan som det tar upp mot tio månader innan allt är klart. Finns det då inget sätt att göra det enkelt och smidigt för sig? Visst gör det det! Det finns gott om företag som bara jobbar med så kallad snabbavveckling. Snabbavveckling är den process vars slutgiltiga mål är likvidation av aktiebolaget.

Vad gör då dessa företag? Nedan listas ett normalt förfarande vid en snabbavveckling.

  • Köparen (företaget som sköter snabbavvecklingen) kommer att vilja ha en resultat och balansrapport för att på så sätt kunna värdera aktiebolaget

  • Köparen skickar sedan en offert på vad de är beredda att betala för aktiebolaget.

  • Efter accepterad offert skickar de ett köpeavtal och information om övriga dokument de behöver.

  • Efter avtalet är påskrivet betalas den överenskomna summan ut.

  • Nu är hela det juridiska ansvaret för aktiebolaget köparens och de byter i detta skede styrelse och namn på bolaget. Det gör att även om aktiebolaget nu är sålt så har man kvar sitt bolagsnamn för eventuellt framtida bruk.