Att handla med aktier

Denna sajt handlar om företagande, ekonomi och att handla med aktier. Om man inte är så insatt i hur aktier fungerar så kan det låta komplicerat och avskräckande att handla med aktier men det är faktiskt inte så svårt som det låter. I texten nedan så kan du hitta några bra tips på hur man ska gå till väga när man handlar med aktier.

För dem som inte vet så är aktier en andel i ett aktiebolag, som motsvarar en kapitalinsats från ägaren. En aktie är i grund och botten en rätt till bolagets tillgångar. Hur värdefull en aktie är beror helt på hur bra det går för bolaget och dess lönsamhet. Det finns ingen garanti på att man kommer att tjäna pengar på aktier snarare tvärtom då aktier betraktas som riskkapital. Om det går dåligt för det bolag som du har satt dina aktier i så går de ner i värde och du kan på så vis tappa pengar. Man kan däremot inte tappa mer än vad man har satsat på bolaget vilket kan vara försäkrande då bolag kan gå i konkurs.

Att handla med aktier är idag väldigt populärt och det finns många som vill lära sig hur man gör för att handla med aktier. Intresset för aktier har stigit drastiskt de senaste åren och om man kollar på dagens statistik så verkar det som att det kommer att fortsätta att stiga. Om man tidigare inte har hållit på med aktier kan det kännas väldigt svårt att börja med aktier men med lite hjälp så kommer man snart att inse att det inte är alltför svårt om man verkligen vill.

Varje ägarandel i aktiebolaget har en viss storlek. Om vi säger att aktiebolaget har 1000 aktier och så köper du en aktie så äger du en tusendel av bolaget. Ett aktiebolag kan också ha mycket fler än tusen aktier. Om du äger en aktie i ett bolag så har du även rätt till utdelning. Bolaget bestämmer om de delar ut en del av bolagets vinst till aktieägarna samt hur stor utdelning bör vara.