Att starta ett aktiebolag kan kännas skrämmande och ett stort steg att ta men det kan vara precis lika skrämmande att avveckla sitt aktiebolag, i synnerhet med tanke på den administration och tålamod det innebär. Bolagsverket kan inte bara avregistrera ett aktiebolag  hur som helst utan man måste avveckla bolaget genom likvidation, försäljning av samtliga…